Cart

QUALITY SAUNAS

FROM

SOUTHERN ESTONIA

FIND OUT ABOUT THE PRODUCTS

Hot tubs

Kes me oleme ja mis me teeme? ll

Ecosauna Project OÜ toodab luksuslikke kümblustünne, nii traditsioonilisi kui ka erilahendustega saunasid ja kämpingmajasid. Meie kiire kasvu ja edu võti on professionaalne meeskond, pikaajaline kogemus, hoolega valitud materjalid, kvaliteetne toodang ning meid usaldavad kliendid nii kodu- kui välismaal.
Meie kasutuses on üle 4500m2 tootmispinda, millest u 800m2 kuulub ainult DeLux kümblustünnide tootmisele ja arendamisele. Ülejäänud pindadel käib igapäevaselt saunade, kämpingute ja muude toodete meisterdamine. Meie meeskonda kuulub ligi 40 toredat inimest, kes kõik on oma ala spetsialistid ning hingega tööle pühendunud.

Koostöös heade partneritega ekspordime enda tooteid rohkem kui 30-sse riiki üle maailma.

Kuna meie veebileht on uuendamisel, võta meiega ühendust kirjutades info@ecosauna.ee või helistades +372 509 1882; +372 566 15676.

Kuidas meie tooted valmivad?

Tavapuidust toodetel kasutame kuusepuud, mis tarnitakse meile Soome, Venemaa ja mingil määral ka Eesti saeveskitest. Valitud partnerid pakuvad kvaliteetset, eelsorteeritud ja kuivatatud saematerjali, et lõpptoote kvaliteet oleks samuti parim! Meie saematerjali tarnija Inmedias Res OÜ on väga pikaajalise, ligikaudu 20-aastase puiduvaldkonna kogemusega ning tagab seetõttu meile kvaliteedi ja tarnekindluse.

Kuna termopuit on kogu maailmas üha rohkem populaarsust kogunud, siis juba umbes 70% meie toodetest valmistatakse termomännist. Miks termomänd?  Sest mänd on termotöötlusele vastuvõtlikum ja annab kaunima välimuse ning pikaajalisema vastupidavuse. Vastavalt Euroopa standardile EN305: 2016, jagatakse puiduliigid vastupidavusklassi järgi. Termomänni vastupidavusklass on nr 2 ja vastupidavusajaks on märgitud üle 25 aasta.

Meie koostööpartneriks termotöötluse alal on Eesti suurim termotöötleja Thermoarena OÜ, kes on väga pikaajalise kogemusega, tunnustatud ja sertifitseeritud termotöötleja.   

Toodete parima kvaliteedi tagamiseks panustavad igapäevaselt nii meie meeskond kui ka koostööpartnerid oma aja, teadmiste ja oskustega.

Who are we, and what do we do?

Ecosauna Project OÜ produces luxurious hot tubs, both traditional and specially designed saunas, and camping houses.

The key to our rapid growth and success is a professional team, long-term experience, carefully selected materials, high-quality production, and loyal customers both at home and abroad.

We have over 4500m2 of production space at our disposal, of which about 800m2 belongs only to the production and development of DeLux hot tubs. The rest of the area is used to make saunas, campsite equipment, and other products on a daily basis. Our team consists of almost 40 nice people, all of whom are specialists in their field and dedicated to their work.

In cooperation with good partners, we export our products to more than 30 countries around the world.

  • We export to 30 countries

  • Made in Estonia

  • 4500 m2 of production space

How are our products made?

For ordinary wood products, we use spruce timber, which is delivered to us from sawmills in Finland, Russia, and, to some extent, Estonia. Selected partners offer high-quality, pre-sorted, and dried lumber to make sure that the quality of the final product is also the best! Our lumber supplier Inmedias Res OÜ has a very long-term, approximately 20 years, of experience in the wood industry and therefore guarantees us quality and security of supply.

THERMAL WOOD

The key to our rapid growth and success is a professional team, long-term experience, carefully selected materials, high-quality production, and loyal customers both at home and abroad.

As thermally modified wood has become more and more popular all over the world, as much as about 70% of our products are made of thermo pine. Why thermo pine? Because pine is more susceptible to thermal treatment and gives a more beautiful appearance and longer-lasting durability. According to European standard EN305: 2016, wood species are divided according to durability class. The durability class of thermo pine is No. 2, and the term of durability is estimated to be over 25 years.

Our cooperation partner in the field of thermal treatment is the largest heat processor in Estonia, Thermoarena OÜ, which is a recognized and certified thermal processor with very long experience.

To ensure the best quality of the products, both our team and partners invest their time, knowledge, and skills on a daily basis.

In cooperation with good partners, we export our products to more than 30 countries around the world.